Saturday, October 2, 2010

hAmpir??

hAmpir?apa yAng hAmpir??mAksud akU hAmpir 3 buLan akU sAmbuNg belajAr.akU jugA bErpeLuAng mEngenaLi rAkAn2 bAru.sErOnok bErkAwan dgn MEREKA sEmua.MEREKA sEmua dAri keLas akU.sikAp MEREKA yAng spOrting & kelakAr mEmbUatkAn akU rAsa sEronOk bErkAwan dgn MEREKA.evEn MEREKA jEnis tAk kEsah tApi MEREKA stiLL tolOng each othEr.pengaLamAn bAru adalah dApat mEngenaLi MEREKA semUa.

sAat mAta tErpAndAng wajAh itU,akU tErtArik.sAat meLihat 'dia' senyUm,hAti kU menjAdi cAir bAk ais krim.hAti bErdegUp kEncAng biLa 'dia' mEnegUrku.ituLah saAt2 bahagiA akU.waLaupUn akU tidAk rApat dgn 'dia',tApi akU sepErti mAhu mEndekAtkAn diri padanya.tetApi akU tAhu,siapaLah akU.tidAk pUnyA rUpa yAng mEnawAn,tidAk sEpandAi mAnusiA lain.sEperti langit & bUmi.akU tidAk mAhu mEnAruh hArapan tErlaLu tinGgi.waLaupUn MEREKA sEmua mEngAitkAn akU dgn 'dia',akU tEtAp mEnjAuhkAn diri dArinya.takUt untUk mEmAndang matanya.akU takUt untUk jAtuh cintA lagi.kadAng2 akU rasa bAhagia disAmpingnya namun cepAt2 akU menoLak perasAan itU kerAna akU tidAk mahU maLu sEndiri.sEumpamA mEngEmis kAsih orAng yAng tidAk sUdi.sEperi bErtepUk sebeLah tAngAn.biArlah akU mEnyimpAnnya seOrAng diri.yAng pEntinG sEmua orAng gEmbira & bAhagia.=)

-->kAdAng2 bErdiAm diri adaLah lebiH bAik dAri bErkAta-kata.kerAna takUt akAn bErkata sEsuAtu yAng mEnggUris pErasAan sEseorAng tAnpa kita sEdAri.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...