Friday, December 10, 2010

andAi akU......

bEberapa hAri ni akU byk bErfikir + strEss.fikiran bUntu,kEsihatan puLak tAk mEnentu.hAti tErseksa.hAnya Allah Maha Mengetahui apa yG sedAng akU rAsakan.tApi akU mAsih mAmpu tErsenyUm kErana ada 2 sAhabat yG sEring bUat akU kEtawa waLaupUn hAnya di fb.mEreka yG byk mEnasihati & membEri sOkongan kepada akU.kaLaulah akU boLeh melupAkan segaLa-gaLanya...=(

andAi akU tiAda lagi di sisimu,adAkah kamO akAn mEngingAti akU sepAnjAng mAsa?
andAi akU lalai,adAkah kamO akAn mEnyedArkanku?
andAi akU bErsaLah,adAkah kamO akAn mEnegUr kesaLahanku?
andAi akU hAnyUt,adAkah kamO akAn mEmbimbingku kembaLi ke jaLan yG benAr?
andAi akU sAkit,adAkah kamO akAn seLaLu disAmpingkU?
DAN
andAi akU pErgi dahuLu sebeLum kamO,adakAh kamO terUs menciNtAi akU sepErti mAna akU mEncintAimu seLama ini?

-->mAnusia pUnya pErasAan & hArapAn.jAngan sekaLi-kaLi hAncUrkan kedUa-duAnya.(GaDiS KaCa MaTa)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...