Saturday, February 5, 2011

kEnyataAn...

kAdAng-kAdAng kEnyataan itU sGt pAhit uNtUk di teLan.sehinggAkan akU rAsa inGin pUtus asa.tApi,akU hArus kUat.kUat untUk mEnempUh kehidUpan ini.tidAk pErLu akU fikirkan haL itU saja kerAna byk lagi hal yG pErLu akU fikirkan & usAhakan untUk mEncApai kejayAan.nAmun jAuh di sUdut hAtiku,akU amAt pErlukan dia untUk mEnjadi pEnyUntik semAngat daLam diriku.sEsunggUhnya akU tidAk dapat hidUp tAnpa dirinya.mUngkin ada yG kAta akU ini giLa.YA!!! akU memAng GILA.akU giLakan dirinya.akU syG dirinya dAri sejAk akU muLa mengenaLi dirinya di pEnghUjung tAhun 2007.mUngkin dia sudAh tidAk lagi mEnyayangi diriku,tApi akU tetAp menyayAngi dirinya sAma sepErti dahuLu.perAsaan iNi tidAk akAn sesekaLi bErubAh.

pErcUtian di Kuala Lumpur sGt menyerOnokan.hiLang seketika pErasAan gUndah guLana & sedih akU.akU mEnikmati setiAp sAat aku bErada di bAndaraya Kuala Lumpur itU.biAr pUn tiAda sAwah bEndang sepErti di kpG abAh di Kedah,akU tetAp enjOy.rAsa tAk mAhu pulang kE Ipoh saja.hAti,tEnAnglah kAu seketika.bEtapa akU sgt pEnat bErperAng dGn perasAankU sendiri.

-->hAnya dGn 1 sms,kAu teLah mEmbuat akU tErsenyUm sepAnjang hAri.IMYSM dEar...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...